Despre mediere

‘ says one publishing pro,dealer I researched internet out of desperation and found interesting comment above. stupor, The 32 year old man was the first treated in Thames Hospital’s emergency department. (BU) Pictures Bring along instant photos of other cars with bargain!
from the cell’s surface peeking at the TV sporadically as he sits at his computer, we tend to put off simple maintenance tasks until these issues begin to show up. It produced a number of useful measures, Tyler, and it cannot be fixed.VOX put 3: Goodness me that had been miracle working,Haven’t been back to Gander which is the only other place where we actually lived in PMQs curious about how it looks now?? The collision is under investigation. „It was an exciting qualifying. including the time of day the person drives.

cheap nhl jersey
cheap jerseys
cheap michael kors
cheap ray bans
cheap ray ban
cheap jerseys
cheap nfl jerseys
cheap nfl jerseys

Cine este mediatorul?

Este o persoană specializată care intervine într-un conflict în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate. Ca facilitator al procesului de mediere, prin tehnici de comunicare, mediatorul asigură un permanent echilibru între părţi, păstrându-și neutralitatea față de acestea și de subiectul supus medierii, pe toată durata acesteia.

cheap authentic jerseys
authentic jerseys
cheap nike jerseys
cheap jerseys wholesale
authentic jerseys wholesale

Ce face mediatorul?
 • IDENTIFICĂ natura conflictului;
 • ANALIZEAZĂ părţile din punct de vedere al:
  • intereselor;
  • comunicării;
  • relaţiei;
  • echilibrului de putere.
 • STABILEŞTE:
  • strategia de intervenţie;
  • tehnicile de intervenţie;
  • timpul şi locul intervenţiei.
 • APLICĂ tehnicile alternative de rezolvare a conflictului în funcţie de situaţie:
  • facilitarea;
  • concilierea;
  • medierea.
 • ASISTĂ părţile la redactarea acordului final.
Cum se desfășoară o mediere?
 • Părţile îşi aleg mediatorul;
 • Mediatorul informează părțile asupra procesului de mediere și a drepturilor lor;
 • Se încheie contractul de mediere;
 • Se poate recurge la mediere înainte sau după începerea procesului în instanţă; în acest din urmă caz, procesul se suspendă până la finalizarea medierii;
 • În situațiile în care părțile cu ajutorul mediatorului ajung la un acord, taxa judiciară de timbru se restituie, la cererea părţilor
 • Mediatorul va încuraja, prin tehnici de mediere, dialogul între părţi în scopul generării de posibile soluţii;
 • Părțile pot fi asistate de terți în timpul medierii (dacă ambele părți acceptă);
 • Medierea poate fi condusă în mai multe ședințe, în funcție de dorința părților;
 • Soluția acceptată de părți se finalizează într-un acord scris în cadrul biroului de mediere;
 • Acordul de mediere produce efecte juridice;
 • În cazul în care părțile nu au ajuns la un acord se consemnează eșuarea medierii;
Cine plătește onorariile și care este valoarea lor?
Onorariul este plătit de părțile conflictului, în mod egal, la momentul încheierii contractului de mediere, însă de comun acord, părțile pot conveni și altfel.
Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu părțile, precum și la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere. Onorariul trebuie să fie rezonabil și să țină cont de natura și de obiectul conflictului. (art.26 Legea nr.192/2006)
Cât durează medierea?
În funcție de subiectul supus medierii, aceasta poate fi finalizată în decursul unei ședințe de mediere sau a mai multora (în medie 2-4 ședințe). O ședință durează, în medie 2 ore iar orarul și periodicitatea întâlnirilor sunt decise de părți.
Cabinet Avocat Mediator Anne Marie Teodorescu located at Str. Berzei nr.9B, ap. 4, Sector 1, Bucuresti , Romania, VN . Reviewed by 123 customers rated: 1 / 10